Regler for Stabletårn  (Tårnbygging, “Tumble Towers”) 

Stabletårn er et spill som setter deltakernes finger-ferdighet og praktiske innsikt på prøve, samtidig som det utfordrer deres mentale styrke og dristighet.

To eller flere kan spille mot hverandre, og spillet egner seg for folk i alle aldre over 4 år.

Slik spiller du Stabletårn

Man stabler først opp et rett, firkantet tårn av 54 treblokker i 18 etasjer, med 3 blokker liggende inntil hverandre i hver etasje på tvers av blokkene i etasjen under. Deretter skal deltakerne ta ut en og en treblokk nede i tårnet, og plassere den øverst uten at tårnet velter.

Spilleren flytter kun en blokk i hvert trekk, og deretter er det nestemanns tur. Han kan velge hvilken etasje han vil ta blokken ut av, bortsett fra etasjen like under den øverste der man skal plassere blokken.

Man har bare lov til å bruke en hånd når man fjerner en tre-blokk. Det er tillatt å dunke forsiktig i enden av blokkene for å finne en som er lett å skyve ut, men hvis man har beveget på den, må man skyve den tilbake til samme stilling dersom man ikke ønsker å fjerne den likevel, før man tar fatt på en annen blokk.

Hvis tårnet ikke har veltet innen 10 sekunder etter at spilleren har lagt blokken på plass på toppen av tårnet, regnes trekket som vellykket. Hvis neste spiller har berørt tårnet før dette, regnes også trekket som avsluttet.

Når tårnet velter, er omgangen slutt. Spillet er også over hvis en treblokk faller ned, bortsett fra den som spilleren skyver ut i sitt trekk for å plassere øverst.

Den siste spilleren som lykkes med å ta en treblokk ut av tårnet og plassere den på toppen uten at det velter, eller at en annen blokk faller ned, har vunnet.

Treblokkene finnes i flere størrelser, og med det største kan tårnet bli over to meter høyt. Man må alltid være litt på vakt når man spiller Stabletårn med store treblokker. Spillerne må være klare til å hoppe unna når tårnet velter. Barn bør være under oppsyn.

Reglene for Stabletårn-spillet ble utviklet av en britisk familie som bodde i Afrika på 1970-tallet. Familien brukte treblokker fra et sagbruk i nærheten til å bygge tårn, og da den senere flyttet tilbake til England, begynte en av dem å produsere spillet for salg. Det ble snart meget populært både i Storbritannia og Nord-Amerika, og har siden spredt seg i millionopplag over hele verden. Det forekommer nå i flere størrelser og varianter, med blokker produsert i beste kvalitet av solide tresorter. Man bør likevel ikke la dem bli liggende utendørs, eksponert for all slags vær over lengre tid.