Ulike terningspill

Menneskene har spilt med terninger i flere tusen år. De eldste arkeologiske funnene av terninger brukt til spill er gjort i Midt-Østen, og er ca. 5000 år gamle. Helt opp til vår tid har man brukt terning-spill både for underholdning, og til å spille om penger og eiendom, på lik linje med kortspill. 

Her gir vi deg noen forslag til ulike spill du kan benytte våre store terninger til!

Også hos våre norske forfedre vikingene var terning-spill populært, ofte i form av forskjellige brettspill som de med et fellesnavn kalte tafl. Man brukte også å kaste terninger for å avgjøre viktige saker. 

Historikeren Snorre forteller f.eks. at svenskekongen ikke klarte å komme overens med den norske kongen Olav Haraldsson om hvem som skulle ha retten til øya Hisingen i grenseområdet mellom Norge og Svealand. Derfor ble de enige om å kaste terninger om eiendomsforholdet. Den svenske kongen fikk to seksere, og alle regnet med at han kom til å vinne. Da kong Olav kastet, fikk han en sekser på den ene terningen, mens den andre sprakk i to deler som viste 3 og 4 øyne. Dermed fikk han 13 øyne - og vant Hisingen.

Julia

Terningen kastes etter tur. Det gjelder å få alle verdiene fra 1 til 6 raskest i riktig rekkefølge.

Når man slår en ener, noteres det på et papir. Neste gang gjelder det å få en toer, og når man slår den, den noterer man 2 etter tallet 1. Slik fortsetter man til man kommer til 6.

Deretter spiller man tilbake igjen. Man må først ha en sekser, deretter en femmer osv. helt tilbake til en. Den som først  kommer tilbake til 1, har vunnet.

Frem og tilbake

Hver spiller skriver tallene fra 1 til 6 under hverandre på et ark. Terningen kastes etter tur. Man stryker det tallet som terningen viser.

Hvis terningen viser et tall som allerede er strøket, må man føre det opp på nytt, så det kan ta flere omganger før man klarer å få strøket alle tallene sine. Den som først får strøket ut alle tallene sine, har vunnet spillet.

Rettferdigheten seirer

Hver spiller får utdelt 5 fyrstikker. Terningen kastes tre ganger etter tur. Etter hver omgang kan den som sammenlagt har fått den høyeste poengsummen, legge en fyrstikk i potten. Hvis to spillere har fått samme sum, legger begge to i en fyrstikk. Den som først er blitt kvitt alle fyrstikkene sine, har vunnet spillet og får hele potten.

Hvis man spiller flere ganger, er det den som har fått potten flest ganger som står tilbake som dagens vinner.

Slem treer

Hver spiller får kaste så mange ganger han ønsker. Summen av kastene noteres. Hvis en spiller slår tre øyne, ryker han ut av spillet og mister alle sine poenger.

Den som har flest poeng etter en omgang, har vunnet. Den som spiller sist, har den fordelen at han kan se hva de andre har fått, og innrette seg etter det i valg av antall kast. Derfor må man skifte på å begynne.

Husnummer

Spillet går ut på å få et så høyt husnummer som mulig. Hver spiller kaster tre ganger på rad, og man kaster for å få et tresifret tall. Spilleren kan velge hvilken plass av de tre sifrene kastet skal plasseres på. Høyest oppnåelig husnummer blir altså 666. Den som får det høyeste husnummeret, har vunnet.

Som en variant kan man spille om å få lavest husnummer, der det lavest oppnåelige dermed blir 111 hvis spilleren kaster tre 1-tall på rad.

Spill med to terninger:

Terningspillet 100

Mål for aktiviteten: Å oppnå en poengsum mindre enn eller lik 100, og så nær som mulig opp mot 100.

Beskrivelse av spillet:

To til fire spillere. Kast en terning hver sin gang.

Når du har kastet, skal du velge om du vil la øynene som terningen viser, være tiere eller enere. Målet er å komme så nær 100 som mulig etter seks kast, uten å komme over 100. 

Par og syv

Terningene kastes etter tur. Det gjelder å få et par først, dvs. at begge terningene viser samme antall øyne. Deretter må man kaste 7, dvs. at summen på de to terningene blir syv.

Den første som oppnår begge disse, står som vinner av spillet.

Hundre poeng

Det gjelder å få ett hundre poeng først. Poengene beregnes slik: Verdien av hvert kast summeres. Kaster man en femmer og en toer, blir summen altså 7. Får man et par, f.eks. to seksere, multipliseres de og legges så til summen. To seksere gir således hele 36 poeng.

Man må ende opp på nøyaktig 100 poeng for å få summen godkjent. Har man f.eks. 93 poeng og slår 7 øyne på de to terningene i neste kast, får man 100 poeng. Hvis man slår 8 eller flere øyne, regner man dem ikke med, og spilleren må stå over til neste kastomgang.

Spill med 3 terninger:

Tjue-ett

I dette spillet vinner den som først oppnår 21 poeng eller nærmest opptil 21.

I første omgang skal alle spillerne kaste med tre terninger, i andre med to, og i tredje omgang med bare en terning. 

En spiller som oppnår f.eks. 20 poeng på to omganger, kan velge å stå over tredje omgang og håpe på at ingen andre får tjueett i den siste omgangen. Eller han kan kaste terningen i tredje omgang og håpe på en ener. Kommer han over tjueett, har han tapt.

Spill med 5 terninger:

Fem ganger fem

Hver spiller kaster alle fem terningene, noterer summen av øynene og beholder summen videre i spillet. Etter fem om-ganger vinner den som har fått det høyeste poengtallet.

Terningpoker

Hver spiller betaler inn like mange spillemerker til potten. Så begynner spillet. Man kaster terning etter tur, og prøver å få fram så gode pokerkombinasjoner som mulig. Den som får den beste kombinasjonen, vinner spillet. Hver spiller har to kast. Man behøver ikke kaste alle terningene i andre kast, men kan la noen ligge for å prøve å bygge opp til en bedre kombinasjon.

Man har flg. kombinasjoner i poker:

Par: 2 terninger med samme antall øyne, og tre ulike terninger. Har to spillere samme par, er det verdien av de andre terningene som avgjør hvem som er best. Mest er best. 

To par: To ganger 2 terninger med samme antall øyne, og 1 terning med et annet øyentall. Ved to spillere med to like par, avgjøres verdien som ved ett par.

Tre like: 3 terninger med samme øyentall, og 2 ulike. Ved likhet avgjøres verdien som ovenfor.

Straight: 5 terninger med verdier på rad, dvs. 1-2-3-4-5 eller 2-3-4-5-6 (stor straight). Den siste rangerer høyere i verdi enn den første.

Hus: Det er tre like og ett par. Hvis to spillere har samme tre like, vinner den som har størst par 

Fire like: 4 terninger med samme øyentall, og en ulik. Ved likhet avgjør verdien av den ene terningen hvem som vinner. Mest er best.

Fem like: 5 terninger som har samme øyentall. 

Verdien av de ulike kombinasjonene er stigende, slik at et par er minst verdt og fem like mest. Hvis to spillere har nøyaktig samme kombinasjon, deler de potten.

Yatzy

Yatzy-spillet ble utviklet i 1954 av et kanadisk ektepar som til å begynne med kalte spillet “The Yacht Game”. De spilte det på yachten sin sammen med et vennepar. Yatzy har sitt utspring i andre terningspill, som f.eks. “Generala” og “Cheerio”, og noen av kombinasjonene er felles med poker.

Materialer: 5 terninger og en yatzyblokk med alle kombinasjonene. Den spilleren som oppnår flest poeng, står igjen som vinner. 

Hver spiller får 3 kast i sin tur, med et valgfritt antall terninger. Spilleren må selv bestemme hvilke og hvor mange terninger han vil kaste for å forsøke at oppnå en kombinasjon som han ikke allerede har notert på yatzy-tavlen.

Eksempel: Første kast av de tre gir 1-4-4-6-3. Spilleren lar firerne ligge, og kaster de øvrige terningene om igjen. De viser nå 2-5-4. Fireren blir liggende, og spilleren kaster de to øvrige terningene på nytt. Disse gir 1-1. Resultatet blir altså et “hus” (4-4-4-1-1) med poengtall 14, som han så noterer i rubrikken “hus”. Hvis det siste kastet hadde vært 3-1, ville resultatet ha blitt (4-4-4-3-1) med poengtallet 12 for de tre like (de to siste terningene er ingen kombinasjon og gir ikke poeng), som man da kan notere i rubrikken for firere. 

Hvis spilleren ikke kan plassere poengtallet etter et kast, det vil si at alle blokkens rubrikker hvor kastet kunne ha blitt plassert, er opptatt, skriver han 0 poeng i en av de øvrige rubrikkene (spilleren kan selv velge hvilken rubrikk). Han kan også notere poengtallet i “sjansen”, såfremt han ikke allerede har brukt denne rubrikken. 

Hver rubrikk kan benyttes bare én gang I hvert spill. Ved et samlet poengtall på 63 eller mer på øverste del av yatzy-tavlen, skal spilleren få tildelt en ekstra bonus på 50 poeng

Kombinasjonsmulighetene - Antall øyne = antall poeng: Enere: Det gjelder om at slå et så stort antall enere som mulig. Toere til seksere: Samme regel som for enerne.

Bonus: En spiller som får en totalsum på 63 poeng eller mer på øverste seksjon av yatzy-tavlen får en bonus på 50 poeng ekstra.

Et par: Det gjelder om å slå et så høyt par som mulig.

To par: Slå to forskjellige par, begge så høye som mulig. 

3 like: Slå tre like terninger med så høy verdi som mulig. 

4 like: Slå fire terninger med så høy verdi som mulig.

Liten Straight: Slå fem terninger i rekkefølge 1 til 5 = 15 poeng.

Stor Straight: Slå fem terninger i rekkefølge 2 til 6 = 20 poeng.

Fullt hus: 3 terninger med samme øyentall, og ett par. Sjanse: Hvis et terningkast ikke kan benyttes på noen av de ledige kombinasjonene, kan summen av øynene føres i feltet “Sjanse”.

Yatsy: Et enkelt kast der alle terningene viser samme antall øyne, altså fem like. Dette kastet gir verdien av alle terningene tilsammen + 50 poeng. Spilleren har tre kast i hver omgang til å forsøke å oppnå dette. 

Med 6 terninger:

Tre ganger par

Hver spiller får kaste tre ganger på rad. Det gjelder å få tre  par. Etter første og andre kast kan man velge om man vil kaste alle eller bare noen av terningene. Den som får flest par, har  vunnet. Hvis to spillere har fått like mange par, avgjøres rekkefølgen ved at den som har størst verdi på sine par, vinner spillet.

Lykke til!

 

Hold deg oppdatert på nyheter, tilbud, konkurranser og arrangementer på Kvalitetstid.no og på sosiale medier!

Du finner denne artikkelen i pdf-versjon her.